Zmiany w egzaminowaniu obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje zmieniona ustawa dotycząca egzaminowania na prawo jazdy kategorii B, C+E oraz A. W brzmieniu zmiany są bardzo małe, ale w praktyce już dosyć istotne.

Co się zmieniło dla kategorii B?

Pierwsza sprawa to wyznaczenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego miejsca do przeglądania nagrań z przeprowadzonych egzaminów na prawo jazdy. Oznacza to, że jeżeli chce się obejrzeć nagranie, bo na przykład mamy wątpliwości co do przebiegu egzaminu WORD musi zapewnić do tego odpowiednie pomieszczenie. Do tej pory wymagane było tylko przechowywanie takich nagrań.

Działa już aplikacja mObywatel

To chyba długo wyczekiwana zmiana dla zdających. Sporo osób było odsyłanych „z kwitkiem”, gdy próbowali potwierdzić swoje dane za pomocą aplikacji mObywatel. Od 1 stycznia 2024 śmiało można z takiej opcji skorzystać. Dokładne brzmienie ustawy to:

„§ 12. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

1) dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2020, str. 1); Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 2659

2) kartę pobytu;

3) paszport lub inny dokument podróży;

4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;

5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;

6) zgodę na pobyt tolerowany;

7) dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.5)), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu;egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.”

Wynik negatywny lub przerwanie egzaminu

Sporą zmianą jest informowanie przez egzaminatora osoby zdającej o popełnianych błędach oraz wyniku negatywnym. Od 1 stycznia egzaminator nie musi informować nas o błędach jakie popełniamy i nawet w momencie, gdy dane zadanie wykonamy nieprawidłowo dwa razy, egzaminator będzie kontynuował egzamin, a o wyniku negatywnym dowiemy się dopiero, gdy dojedziemy do WORDu. Nie zmienia się natomiast tak zwane przerwanie egzaminu. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której spowodujemy zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wówczas egzaminator przerwie egzamin i nie pozwoli nam kontynuować jazdy.

Światła przeciwmgłowe

Kolejnym elementem, który zmienił się 1 stycznia 2024 roku, to pozycja z tabeli, która określa zadania na placu manewrowym, a konkretniej Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tutaj sprawa dotyczy świateł przeciwmgłowych. Do tej pory osoba egzaminowana musiała pokazać, że potrafi sprawdzić wymagane przez homologację światła przeciwmgłowe tylne. Obecne brzmienie to: działanie świateł przeciwmgłowych tylnych oraz przednich

– jeżeli występują. I tutaj uwaga! Egzaminator wyda polecenie – proszę o sprawdzenie świateł przeciwmgłowych w pojeździe. Nie informuje czy są to światła tylne czy tylne i przednie. Sami musimy wiedzieć czy nasz pojazd jest w nie wyposażony. Jeżeli posiada tylko tylne, informujemy egzaminatora, że w pojeździe są tylko tylne po czym je sprawdzamy. Jeżeli samochód posiada przednie, musimy też sprawdzić ich działanie.

Zadanie numer 1, czyli sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego

Jeżeli w zadaniu numer jeden popełnimy błąd, na przykład nie prawidłowo pokażemy zadany nam rodzaj świateł lub jakiegoś płynu, egzaminator nie powtarza całego zadania od początku, tylko sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te części zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane.

Jeżeli dwukrotnie wykonamy nieprawidłowo zadanie na placu manewrowym nie wyjedziemy już w ruch drogowy, co teoretycznie było możliwe przed zmianą przepisów.

przeczytaj także:
2020-11-23
Jazda na biegu jałowym - co to oznacza i dlaczego nie należy jeździć „na luzie”
czytaj więcej
2020-10-19
Zjawisko aquaplaningu - co to jest?
czytaj więcej
Zainteresowany kursem? Zostaw nam swoje dane, skontaktujemy się z Tobą!
PARTNERZY