Obowiązek rejestracji pojazdu w 2020 roku - co grozi za nieprzerejestrowanie samochodu?

Wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zbiegła się z wprowadzeniem pewnych zmian w zakresie prawa o ruchu drogowym. Uaktualnione przepisy dotyczą rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz nabytych na terytorium Polski.

Jakie obowiązują kary w związku z nieprzerejestrowaniem samochodu?

Przepisy zobowiązują zatem do rejestrowania samochodów nabytych poza granicami kraju. Ciekawym aspektem nowelizacji jest to, iż auto musi być nabyte na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jeśli zatem samochód jest sprowadzony z innego państwa, przykładowo ze Szwajcarii, która nie należy do Wspólnoty, wówczas nie ma prawnego obowiązku rejestracji. Obowiązek rejestracji występuje również w przypadku nabycia pojazdu na terenie RP.

Co grozi w sytuacji, gdy pojazd nie został zgłoszony oraz przerejestrowany? Na osobę, która zaniechała takich działań, możliwe jest nałożenie kary administracyjnej. Może ona wynosić od 200 do 1000 złotych za każde nieprzerejestrowane auto. Karę ponosi się w przypadku nieprzerejestrowania auta kupionego za granicą jednak w obrębie UE oraz w jeśli staroście nie zostanie zgłoszony fakt nabycia czy też zbycia pojazdu na terenie Polski.

Ile czasu nabywca samochodu bądź też sprzedający ma na wykonanie powyższych czynności? Ustawowo jest to 30 dni od momentu zawarcia umowy kupna/sprzedaży bądź też od wjazdu samochodem nabytym za granicą na terytorium RP.

Czemu służą nowe przepisy o obowiązku rejestracji auta?

Dotychczas nie było żadnego prawnego obowiązku aby zgłaszać nabycie czy też zbycie auta. Nie było również obowiązku dotyczącego rejestracji aut sprowadzanych z zagranicy. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim przyspieszenie rejestracji pojazdów przez nowych nabywców oraz przyspieszenie zgłaszania sprzedaży auta. Umożliwia to szybkie ustalenie kto w danym momencie jest jego właścicielem.

Poza tym wymagają one przestrzegania pewnych norm przez osoby, które trudnią się handlem autami. Chodzi o wyeliminowanie pewnych oszustw, do których dochodziło w tej właśnie sferze.

Kara za nieprzerejestrowanie auta może być szczególnie dotkliwa dla osób, które sprowadzają uszkodzone samochody z zagranicy, celem ich naprawienia i sprzedaży. By móc samochód zarejestrować, musi on pozytywnie przejść przegląd techniczny. Auto musi być zatem sprawne, w pełni naprawione. Doprowadzenie auta do odpowiedniego stanu w ciągu 30 dni może być sporym wyzwaniem.

Od czego zależy, jaka będzie kara za nieprzerejestrowanie samochodu 2020?

Kara waha się pomiędzy 200 a 1000 złotych. Zależeć ma ona przede wszystkim od tego, jak długo dana osoba zwlekała z dopełnieniem prawnego obowiązku rejestracji. Wpływ na karę będzie miało również to, czy jest to pierwsze uchybienie w tym zakresie.

Obowiązek rejestracji pojazdu 2020 ma zatem przede wszystkim na celu uporządkowanie kwestii związanych z rejestrowaniem pojazdów, ustalenie ich aktualnych właścicieli itp. Ma on także na celu ukrócenie nielegalnego handlu autami. Okres 30 dniowy jest okresem na tyle długim, aby każdy nabywca oraz sprzedający mógł wywiązać się z obowiązku informacyjnego względem gminy.

przeczytaj także:
2020-05-28
Obowiązek rejestracji pojazdu w 2020 roku - co grozi za nieprzerejestrowanie samochodu?
czytaj więcej
2019-01-07
Czy warto doskonalić technikę jazdy?
czytaj więcej
Zainteresowany kursem? Zostaw nam swoje dane, skontaktujemy się z Tobą!
PARTNERZY